יום ראשון, 14 בפברואר 2010

E=mc², d=½at², 9/11, תופעת האמונה הממוסדת, ותרבות העדר האנושית. מה משותף?

כפי שידוע לכולנו, האדם איננו ייצור חף מבאגים. האמונה הממוסדת, תאוריות קונספירציה חסרות-יסוד, והתעלמות סלקטיבית מעובדות, - הן חלק מהבאגים שכולנו מזהים סביבינו.

האדם, כמו רבים מהיונקים הינו יצור חברתי, וכמו אצל כל יצור חברתי, הקונפורמיות היא פועל יוצא של היותינו חלק מעדר אנושי. כולנו לובשים בגדים גם כשלא קר, וללא צורך רציונאלי. רוב אנשי העסקים לובשים עניבות לפגישות עסקיות חשובות; - פריט לבוש מיותר חסר ערך פרקטי לחלוטין...

רוב האנושות מאמינה בדתות שונות, שליצור נבון מכוכב אחר, היו ניראות כתיאוריות קונספירציה אינפנטיליות חסרות בסיס עובדתי. הם היו תמהים מדוע מאמינים דתיים אינן נחשבים לחולי נפש הזקוקים לסיוע...

ניוטון גילה שחפץ נע – ינוע לעולם באותו כיוון – אלא אם כוח כלשהו יעצור אותו או יטה אותו מכיוונו המקורי. התרבות האנושית מתנהגת באופן דומה. רעיונות נכונים ומקוריים, הנתמכים בידי מעטים, והמסוגלים לחולל רעידת אדמה בקרב המין האנושי, או תרבות כלשהיא, - נדחים על הסף ללא ביקורת רציונאלית. שינוי באופן חשיבה של תרבות דורש התנגדות רבה לאינרציה של דיעות מקובלות.

מתוך הצורך האנושי בתחושת שייכות לעדר, הדתות האנושיות, שרובם אנכרוניסטיות ונוצרו על ידי תרבויות עתיקות יומין, ממשיכות להתקיים גם בעידן האינפורמציה. העדר האנושי בניגוד לעדר יונקים אחר, זקוק לאתוס, ערכים, ומטרות רוחניות משותפות. משום כך, פיתחו העדרים האנושיים, את מונחי הלאום והדת, כדי להגדיר את אלו המשתייכים ל"עדר שלנו", מול כך השאר.

הדת והלאום הינם רעיונות שהבסיס להם הינו אירציונאלי בעליל. אך גם המימסד המדעי נוטה לפתח "אמונות" שעבור איש המדע הממוצע הינם בגדר "אמונות דתיות". לדוגמא: תיאורית האבולוציה של חיים מחומר דומם, - לא הוכחה עד היום חד-משמעית, ולא הוכחשה. בכך היא הופכת לפי אבי פילוסופית המדע, קארל פופר, לתיאוריה שאינה מדעית, אלא מבוססת על ידע מדעי בן-זמנינו. מן הבחינה הרציונאלית היא שונה מן הדתות המיושנות, בכך שהיא עדכנית יותר בידע האנושי (עובדות ושיטות מחקר) שניצבר בינתיים. הדתות המיושנות הסבירו את הקיום האנושי על סמך הידע שהיה קיים בתקופתם. הצלחתם עד היום, נובעת, בין השאר, מיכולת שיכנוע, של אלו הרוצים להשתכנע, בצידקת טענותיהם. ורבים הם אלו הרוצים להשתכנע, ולהצטרף לעדר מגובש יותר.

המדע הממוסד עוסק היום, אף הוא, בשיכנוע אלו הרוצים להשתכנע, למרות שהמדע אותו הם מייצגים אמור להיות ספקני בגישתו. איש מדע רציונאלי, היה אמור לאמר, שהידע האנושי שנצבר אינו מספיק ברגע זה, כדי לענות באופן מוחלט על השאלה: 'כיצד נוצרו החיים?', - אך רוב אנשי המדע, לא יהססו לאמר ש"המדע" תומך בתאורית האבולוציה, למרות שאין כיום הסבר מדעי משכנע ומוכח לתופעת ההכרה. איש מדע מכובד, הרואה עצמו מדען יותר מאשר אדם המשתייך לאחת מהדתות הישנות, - לא יהסס לאמר שהוא מאמין בכל מאודו בתאורית האבולוציה; - אין כאן ראציונאליות, או שיטה מדעית, אלא בעיקר רצון להשתייך לקבוצה תרבותית מסוימת, במקרה זה, עדר המדענים האתיאיסטיים.

כשאיינשטיין פרסם את תורות היחסות, הממסד המדעי האמין בכל מאודו בפיזיקה הניוטונית. חלק ניכר מאנשי המדע, וכמובן הציבור הרחב, ראה ברעיונותיו טירוף: לא ייתכן שמסה תהפוך לאנרגיה, או שאנרגיה תהפוך למסה, שלא לדבר על תלות הזמן במהירות... כמקובל, במקרים כאלו בתרבות העדר האנושי, - הובילו את ההתנגדות, אנשים שראו באיינשטיין, ייצור השייך לעדר אחר. הם פסלו את תורתו ממניעים אירציונאליים. הבולט שבהם היה: הפיזיקאי הנודע, ארנסט גהרקה (Ernst Gehrcke). גהרקה הוביל קבוצה שנקראה Working Society of German Scientists. קבוצה זו של מדענים התנגדה בנחרצות לתורת היחסות, בשנות העשרים של המאה העשרים. אך ניכר היה, למביט מן החוץ, שמניעיה אינם רציונאליים, אלא שבטיים-עדריים, -אנטישמיים. בנוסף, מדענים רבים התנגדו לתורת הייחסות מאחר שהיא לא התאימה לדתם הניוטונית 'המדעית'.

מרכיב נוסף בנטייה העדרית של האנושות, הוא יכולת ההשפעה של לחץ חברתי. אם דיעה מסוימת לא ניתקלת כמעט בספקנות מצד העדר שלו, - נוטה כל חבר בעדר לקבל את הדיעה כעובדה קיימת, רק בשל העובדה שלא נשמעה התנגדות רצינית לדיעה האמורה. במקרים כאלו, נוטה רוב האנושות, ללא הבדל רקע והשכלה, לקבל את האמת המפורסמת – כקבילה, ללא כל ביקורת שיפוטית כזו או אחרת.

שיא הנטיה העדרית של כל הזמנים, לדעתי, הוא במקרה של אירועי ה-11 בספטמבר. בין כל בליל הקישקושים ותיאוריות הקונספירציה שהתיחסו לאירועים הנ"ל, ישנם לא מעט טיעונים ראציונליים הדורשים התיחסות רצינית. אך העדרים השועטים לא שועים אליהם. מימצאים מדעיים נכוחים נרמסים ביחד עם כל השטויות וההבלים שהוזי כל העולם ממציאים. אין לעדרים יכולת הבחנה בין טוב לרע, בין רציני לשטות, בין עובדה בעלת ערך מדעי לסתם היפותיזה הזויה. תכונה זו מאפשרת למרבית המדענים בעולם לכפור בבסיס אלמנטרי של הפיזיקה הניוטונית, האומר שבנפילה חופשית (ללא התנגדות אפילו של אוויר) עצם ייעבור מרחק של d מטרים לאחר נפילה של t שניות. לפי הנוסחא: d=½at² אותה מכיר כל מי שלמד פיזיקה בבית-ספר תיכון. במקרה של כדור-הארץ, בביוספירה, d שווה ל-g, דהיינו, בערך 9.8 מטר לשניה בריבוע. זאת אומרת שאבן שישבה על מגדלי התאומים בגובה של 415 מטר בערך, היתה אמורה להגיע לקרקע, אם לא היתה התנגדות בכלל, לאחר 9.2 שניות. אני מציע לכולנו, להביט בקטעי וידאו מה-11 בספטמבר ולספור את השניות שחולפות עד להתמוטטות המוחלטת של 2 בנייני התאומים. תיווכחו לדעת, שמהירות הנפילה היתה קרובה מאד למהירות נפילה חופשית חסרת התנגדות. נכתבו עד היום מספר דו"חות רשמיים על האירועים של ה-11 בספטמבר. אף אחד מהם לא היעז להסביר איך התנגשות המטוסים בקומות העליונות גרם להתמוטטות טוטאלית בקצב של נפילה חופשית. אין לכך שום הסבר בשום דו"ח רישמי. ישנם מימצאים מדעיים רבים המעידים על ההסבר המדעי היחיד האפשרי והוא: הרס מבוקר של הבניין על-ידי פיצוצים.

עד כאן, האנליזה המדעית. כל הסקת מסקנות מעבר לכך, גולשת בשלב זה לתחום הספקולציות המכונות תיאוריות קונספירציה. אינני מעונין להגיע לשם. כל שדרוש, הוא חקירה מדעית ופלילית בלתי-תלויה, ושקיפה, של אירועי ה-11 בספטמבר לאור המימצאים המדעיים שנחשפו במשך הזמן שחלף מאז.

אני מניח, שרוב הקוראים, שהגיעו עד שורה זו, ימשיך את חייו, כרגיל, ויתעלם מחוקי הפיזיקה, רק כדי שתמונת עולמו לא תיפגע... צר לי עליהם. הם ממשיכי דרכם של המתנגדים לקופרניקוס, גלילאו, ואיינשטיין. יבוא יום ויאכלו את כובעם.

כיום, מובילה את המערכה הציבורית לחשיפת האמת המדעית והפלילית קבוצה של ארכיטקטים ומהנדסים אמריקאים המונה בשלב זה למעלה מ-1000 מקצוענים. למי שמעונין להתמודד עם העובדות מומלץ להיכנס לאתר שלהם ולצפות בהרצאה בת שעתיים.

בין התומכים בצורך לקיים חקירה מקיפה נוספת, בעקבות המימצאים, עומד גם סגן ראש המחלקה למלחמה בטרור ב-FBI: מייקל ג' היימבק (Michael J. Heimbach). זוהי גם עמדת המחלקה למלחמה בטרור של ה-FBI עצמה.

בנוסף, ניתן לרכוש את סיפרו של ג'ון ג' פארמר ג'וניור, מי שהיה התובע הכללי של מדינת ניו-ג'רסי, ודיקן הפקולטה למשפטים באוניבריטת ראטג'רס. הוא שימש גם כיועץ בכיר לוועדה שבדקה את אירועי ה-11 בספטמבר. שם הוועדה: National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States.

שם הספר: The Ground Truth: The Story Behind America's Defense on 9/11 .

בארצות-הברית, כבר ב-2006 36% מהאמריקאים חשדו שהממשל האמריקאי מעורב בצורה זו או אחרת באירועי ה—11 בספטמבר (טיים, 3 ספטמבר 2006).

ב-2007, לפי סקר של זוגבי אינטרנשיונאל, 51% מהאמריקאים היו מעונינים בחקירה של הקונגרס סביב אירועי ה-11 בפטמבר, ו-67% דורשים הסבר על ההתמוטטות של בנין מספר 7 (47 קומות) שכלל לא נפגע ממטוס כלשהוא.

הזמן יוכיח אם צדק אברהם לינקולן, באמרתו המפורסמת: "אתה יכול לרמות את כולם חלק מהזמן, או לרמות חלק מהאנשים כל הזמן, אבל אינך יכול לרמות את כולם כל הזמן". ייתכן בהחלט, שהשולטים במרכזי הכוח בדמוקרטיה המתוחכמת ביותר בעולם, מצאו דרכים להתגבר על קשייו של פוליטיקאי מתקופתו של לינקולן...

(המאמר הופיע ב- www.youpost.co.il)

יום שבת, 6 בפברואר 2010

About Tolerance and Common values

In retrospective examination, during the last 200 years, - nationalism, throughout the world, made much more harm than good. Any division of humanity based on religion, ethnicity, and nationality, caused more hatred than love, more discrimination than equality.
I prefer a situation where states are being used only as administrative division of humanity, the same way as New Jersey and Pennsylvania are.
Linking any country with certain fixed values is causing legitimate minorities to feel excluded and it prompting hatred toward any citizen who is not sharing the 'common' values. By product, it stopped any progress in values. Attempts to find shared values for the society are attributed to the same darker sides of human psyche that lead to totalitarian or theological regimes. Any totalitarian regime started with a fight for common values…
We have to stop encouraging our kids to be proud of their nation, religion, and ethnicity. We must ask them to be proud of their personal (and their own kids') achievements only, - to be proud of their love and assistance to every human being without discrimination.
For everyone who want to see brotherhood among humanity, less hatred, and less wars, - any new split between human groups will just make the fulfillment of our supreme target take more time.
Intellectual elite everywhere should starve to promote tolerance instead of finding 'common' values. They are absolutely two different paths. Wherever there are 'holy' 'common' values, - there is less tolerance, and by product, more hatred, division, and discrimination. It's true for Europe, and it's true for Indonesia too.

(The article was published in www.thejakartapost.co.id)